T E R A P I A  G E S T A LT  W   K  R  A  K  O  W  I  E
            tel. 602 524 698         e-mail: iwonakacyna@gmail.com

"W terapii najważniejsza jest relacja, to ona uzdrawia". Yalom


GESTALT

to humanistyczna koncepcja psychologiczna, której istotą jest świadomość "tu i teraz". 

 Gestalt jest terapią egzystencjalną, opartą na kontakcie granicznym, dziejącym się pomiędzy klientem
i terapeutą.

 Gestalt bazuje na przekonaniu,
że człowiek najlepiej rozwija się
i w pełni bierze odpowiedzialność za własne życie, o ile jest świadomy tego, kim jest. 

Świadomość tego, co dzieje się
 
w umyśle, emocjach, jak reaguje ciało w konkretnych sytuacjach czy relacjach, pozwala czuć się bardziej zintegrowanym, obecnym w danym momencie- w "tu i teraz" (w odróżnieniu od bycia 
w przeszłości, czy też spekulacji na temat przyszłości) i pełniej doświadczać swego istnienia. 

Gestalt zakłada, że szczęśliwym może być człowiek, który żyje
w zgodzie ze sobą, swoimi prawdziwymi potrzebami
 i pragnieniami.
NA CZYM POLEGA SESJA?

Nazywam się Iwona Kacyna. Jestem certyfikowaną terapeutką Gestalt, Somatic Experiencing oraz Tre. 

W trakcie naszych spotkań zapewnię Ci bezpieczne warunki do pracy nad kwestiami, z którymi przyjdziesz.

Będę poznawała i starała się zrozumieć świat Twoich emocji
oraz potrzeb.

Z zaangażowaniem, uwagą,
w oparciu o moje doświadczenie
i wiedzę będę towarzyszyła Ci
w odnajdowaniu odpowiedzi na Twoje pytania.

Pomogę Ci poszerzyć świadomość
w obszarze uczuć, myśli, ciała czy relacji.

Pomagę Ci szukać odpowiedzi, celem lepszego poznania
 i zrozumienia siebie.


Pracując w nurcie Gestalt , korzystam z wielu inspiracji: z terapii egzystencjalnej, pracy z ciałem, z metody pracy z traumą -Somatic Experiencing,  TRE, z dramy, z elementów analizy transakcyjnej i in.

JEŻELI:

– doświadczasz trudności 
emocjonalnych;

-czujesz się niezrozumiała'y, samotna/y;

-doświadczasz kryzysu życiowego-  rodzinnego, zawodowego, czy osobistego związanego z dojrzewaniem, kryzysem wieku średniego, czy syndromem "pustego gniazda"

– nie radzisz sobie
z codziennością;

-doświadczasz niepokoju, lęku, przygnębienia;

-doświadczasz skutków traum i chronicznego stresu;

– nie potrafisz zbudować satysfakcjonujących relacji;

- pragniesz wzmocnić poczucie własnej wartości;

– cierpisz z powodu straty 
lub choroby kogoś bliskiego;

– masz problemy z nazywaniem,
 i/lub wyrażaniem uczuć;

- doświadczasz dolegliwości psychosomatycznych, tj. bólu o podłożu psychicznym.

- zmagasz się z uzależnieniem bliskich (DDA, współuzależnienie),

-szukasz radości i polepszenia jakości życia;

- chcesz odzyskać poczucie sprawczości;

- chcesz (p)obudzić swą witalność 
i kreatywność

ZAPRASZAM CIĘ DO KONTAKTU.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW