T E R A P I A  G E S T A LT  W   K  R  A  K  O  W  I  E
            tel. 602 524 698         e-mail: iwonakacyna@gmail.com

Wskazówki Gestalt wg Claudio Naranjo: 
 
- Żyj teraz. 
Zwracaj uwagę bardziej na teraźniejszość niż na przeszłość lub przyszłość. 

Żyj tutaj
Zajmuj się tym, co jest obecne, a nie tym, czego nie ma.

Przestań sobie wyobrażać
Doświadczaj tego, co rzeczywiste. 

Przestań niepotrzebnie myśleć.
 Zamiast tego patrz i smakuj. 

Wyrażaj siebie
zamiast manipulować, tłumaczyć, usprawiedliwiać,czy osądzać. 

Poddaj się przeżywaniu nieprzyjemności i bólu, tak jak poddajesz się przeżywaniu  przyjemności
 Nie ograniczaj swojej świadomości. 

Nie akceptuj żadnego „powinieneś” czy „musisz”,
z wyjątkiem tego, co naprawdę twoje

Weź pełną odpowiedzialność za swoje czyny, uczucia i myśli. 
-
- Pozwól sobie być taki, jaki jesteś,
 nie udawaj kogoś innego.

- Bądź sobą i pozwól być sobą innym.


xxx
   "Kiedy zdaję sobie sprawę z twojej pełnej akceptacji, mogę pokazać ci 
moje najdelikatniejsze, najpiękniejsze 
 i najwrażliwsze Ja." C. Rogers

xxx
    „To, co sobie uświadamiamy, jesteśmy w stanie kontrolować, natomiast to, czego  sobie nie uświadamiamy, kontroluje nas.” J. Pierzchała 

xxx
   "Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze  mną zrobiono" Sartre 

xxx
   "Zmiana nie następuje wtedy, gdy próbujemy być inni, niż jesteśmy- zmiana może  nastąpić jedynie wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, jacy naprawdę jesteśmy, jak się  w rzeczywistości zachowujemy i jak budujemy relacje z innymi. Świadomość tego, co  się dzieje, i w jaki sposób się dzieje, że doświadczamy trudności
 i ograniczeń w  rozwoju jest kluczem do zmiany."- Arnold Beisser, Paradoksalna teoria zmiany.

xxx
   "Gestalt jest otwarty dla wszystkich ludzi, które dążą do znalezienia i rozwijania  swojego ukrytego potencjału, do przejścia od „po prostu istnienia” do maksymalnej  pełni życia, do nowej jakości bycia." S.Ginger

xxx
   „…pamiętajcie o jednej rzeczy: to wy sami-nikt inny- determinujecie swoją  przyszłość i decydujecie o swoim losie. Nikt inny nie może żyć za was , ani wy nie  możecie żyć za kogoś innego. Tomowie mogą być Dickami,
 a Dickowie mogą być  Harry’mi, ale żaden z nich nie może być nigdy wami. Jest to odpowiedzialność …/
Jeśli możecie ją wziąć, weźcie ją i bądźcie. Jeśli nie możecie, rozpogódźcie się .” E.E.Cummings

xxx
   „Cel terapii Gestalt jest stosunkowo prosty: każdy człowiek powinien być w pełni  świadomy swoich potrzeb i umieć działać tak, aby je zaspokoić. Powinien umieć  wejść w otoczenie ze wszystkimi swoimi umiejętnościami, tak aby uzyskać to, czego  potrzebuje. W miarę zaspakajanie potrzeb będzie chwilowo tracił swoje  zainteresowanie jedną sytuacją i przechodził do innego punktu koncentracji uwagi.”  J. Zinker

xxx 
   "Bądź, jaki jesteś i wówczas zobaczysz, kim jesteś i jak jesteś. Pozwól sobie przez  moment lub dwa na to, co chcesz zrobić i odkryj, co rzeczywiście robisz. Zaryzykuj  troszkę, jeśli możesz. Czuj swoje własne uczucia. Mów swoje własne słowa. Myśl  swoje własne myśli. Bądź sobą. Odkrywaj.
Zaplanuj swój rozwój poprzez  doświadczanie siebie." Fritz Perls

xxx
   "Zmiana dokonuje się nie poprzez troszczenie się o nią, nie poprzez starania się za  wszelką cenę, by zaistniała, nie poprzez jej wymuszanie czy szukanie. Mam BYĆ W  PEŁNI tym, kim jestem DZISIAJ,
a obudzę się jutro do nowego życia". C.G.Valles

xxx
Wszystko zasadza się na cierpliwym dorastaniu, a potem-rodzeniu. Dać możliwość doskonalenia się każdemu wrażeniu i każdemu ziarnu uczucia całkowiecie w środku, w ciemności, w tym, co niewypowiedziane, w nieświadomym, w sferze, w której nie sięga nasze zrozumienie, i oczekiwać z głęboka pokorą i cierpliwością godziny nadejścia nowej jasności.Wzrastać jak drzewo, które nie ponagla swoich sokówi, stoi ufnie wśród wiosennych burz, bez obawy, że lato mogłoby nie nadejść.Przyjdzie przecież. Ale przychodzi tylko do cierpliwych, którzy istnieją tak, jakby mieli przed sobą cała nieskończoność, tak beztrosko i otwarcie. R.M.Rilke

xxx
Wszystkie procesy ludzkie zawierają w sobie krańcowe, biegunowe siły(...). Jednym z centralnych przeciwieństw w naszej egzystenci jest stabilnośc versus zmiany, potrzeba samoświadomości versus obawy przed samym sobą. Czy to nam się podoba, czy tez nie, jesteśmy istotami działającymi nawykowo, w stereotypowy, powtarzalny sposób. z drugiej strony ciągle walczymy o poprawę swojego losu i zmodyfikowanie przyszłości. Znaczna część naszej energii marnotrawi się w walce między tymi dwiema silami. Każda terapia, która chce się przyczynić do zmiany zachowania musi obejmiować te biegunowe zjawiska jako podstawowe elementy funkcjonowania, J.Zinker
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW