T E R A P I A  G E S T A LT  W   K  R  A  K  O  W  I  E
            tel. 602 524 698         e-mail: iwonakacyna@gmail.comW trakcie procesu terapeutycznego:

- zwiększasz świadomość samego siebie: swojego ciała, zmysłów, uczuć;
- uczysz się brać na siebie odpowiedzialność za własne działania i ich konsekwencje;
- nabierasz świadomości swoich potrzeb i rozwijasz umiejętności zaspokojania ich bez naruszania praw innych osób;
- doświadczasz własnej mocy
i umiejetności radzenia sobie, porzucając jednocześnie tendencję
do narzekania, obwiniania lub prowokowania poczucia winy w celu uzyskania wsparcia ze strony otoczenia;
- stajesz się wrażliwy/a na swoje otoczenie i jednocześnie chronisz się przed destrukcyjnymi, zagrażającymi sytuacjami;
- w bardziej świadomy sposób budujesz relacje;
- odkrywasz swój indywidualny potencjał i rozwijasz się w zgodzie
z sobą i w autentycznym kontakcie z innymi;
- dobrze się czujesz ze świadomością swojej wyobraźni i marzeń oraz 
ich sposobem wyrażania;
- kreatywnie kształtujesz swoje życie.
(za: "Twórczy proces w Terapii Gestalt", Josef Zinker)
FORMA

Sesja trwa 50 minut, 
zazwyczaj w cyklu cotygodniowych spotkań.


Sesja on-line -200zł

Pracuję z parami.
Sesja 50 min.-300zł


Możliwość bezpłatnego 15-minutowego spotkania informacyjnego.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW