T E R A P I A  G E S T A LT  W   K  R  A  K  O  W  I  E
            tel. 602 524 698         e-mail: iwonakacyna@gmail.com
PO - MOC
 -gestaltowski warsztat  rozwoju osobistego 

Jeśli szukasz sposobu, by
- osadzić się MOCno w swoim tu 
i teraz,
- uświadomić sobie i być może pożegnać przeszkody, które nie pozwalają Ci stanąć w swej MOCy,
-znaleźć wizję siebie i swojego miejsca w życiu

zapraszam Cię na wyprawę po Moc- tę Twoją wewnętrzną, całkowicie indywidualną, tylko Twoją, na wyprawę po Kole Mocy.
W Kole Mocy jest miejsce
- na Twoje dziedzictwo,
-na to kim jesteś w tym momencie Twojego życia,
- na Twoją wizję Ciebie i Twojej przyszłości,
- i na to, co warto pożegnać.
Zapraszam Cię do zajęcia miejsca w Twoim wewnętrznym Kręgu, byś sięgnęła/sięgnął po-Moc, która jest w Tobie i pozwoliła/pozwolił jej się ujawnić.

---------
BY PEŁNIEJ DOŚWIADCZAĆ ŻYCIA
-gestaltowski warsztat rozwoju osobistego


Zgodnie z paradoksalną teorią zmiany, zmiana nie następuje wtedy, gdy próbujemy być inni niż jesteśmy. Zmiana może nastąpić jedynie wtedy, gdy uświadamiamy sobie, jacy naprawdę jesteśmy.

W trakcie całodniowego spotkania będziesz miała / miał możliwość poszerzyć swoją świadomość w zakresie emocji, ciała, myśli i swoich sposobów bycia w relacjach.

W bezpiecznych warunkach będziesz mógł/ mogła:
- przyjrzeć się w jaki sposób budujesz relacje,
- zobaczyć, jak Twoje sposoby komunikacji wpływają na innych,
- rozpoznać przekonania, które nosisz w sobie i ich wpływ na Twoje decyzje,
- wyrażać swoje emocje, i uczyć się odczytywać swoje potrzeby,
- eksperymentować ze stawianiem swoich granic,
a wszystko to po to, BY wzmocnić swoją sprawczość oraz świadomie kreować i PEŁNIEJ DOŚWIADCZAĆ ŻYCIA.

Praca w grupie umożliwia nieoceniający kontakt z sobą i z innymi, otrzymywanie i dawanie informacji zwrotnych w bezpiecznych warunkach, co jest źródłem wielu inspiracji i uświadomień. W grupie zobaczysz jak w Tobie rezonują konkretne działania, słowa, sposób ekspresji innych uczestników i w druga stronę- jak Twoje działania, słowa, sposób ekspresji wpływają na innych. Pracując w grupie można w bezpiecznych warunkach doświadczać i sprawdzać swoje granice, sięgać w potrzebie po wsparcie oraz inspirować się sobą nawzajem.
Warsztat poprowadzą:Iwona Kacyna, Dominika Jeziorek-Waluś
KRĄG Kobiet i Mężczyzn -
spotkania otwarte 

"Tak jak kamień wrzucony do wody, tak każdy człowiek wytwarza w swoim życiu fale i kręgi na wodzie /.../. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialna/y za to, co wkładasz do swego kręgu i o tym, że twój krąg styka się z innymi. Żyj w taki sposób, by pokój pochodzący z twego kręgu, przenikał do innych z całym swoim błogosławieństwem. Kręgi pochodzące ze złości lub zawiści promieniować będą te uczucia na inne kręgi. Jesteś za to odpowiedzialna/y. Promieniujemy te uczucia, myśli, które nosimy w środku; nie ma znaczenia, czy je wypowiadamy, czy nie. Cokolwiek się dzieje wewnątrz nas – rozchodzi się na cały świat, przekazując bądź piękno, bądź niepokój innym kręgom życia".
Jamie Sams

Krąg Kobieco-Męski powstał z tęsknoty za prawdziwym Spotkaniem w relacji, za byciem ze sobą szczerze, z uważnością, bez oceniania, bez doradzania, za wzajemnym wspieraniem się, za wymianą poglądów i uczeniem się wzajemnie od siebie.


To spotkanie w pełnej akceptacji przestrzeni, z zachowaniem zasad dyskrecji, w której jest miejsce na dzielenie się sercem i miłością, na otwartość i milczenie, na różnorodność.

Spotykamy się w Kręgu mieszanym, by uzdrawiać relacje między kobietami i mężczyznami, by przywrócić szacunek dla siebie nawzajem, by słuchać i słyszeć się wzajemnie, dawać sobie uwagę, wspierać, inspirować, uczyć od siebie mądrości, by zmieniając i rozwijając siebie, inspirować zmiany we własnej Rodzinie, zaszczepiać miłość i pragnienie pokoju w sercach naszych dzieci. W naszym Kręgu głównie rozmawiamy, dzielimy się historiami, uczuciami, doświadczeniami, ale lubimy też się pośmiać, pośpiewać, pomedytować.

Formą naszych spotkań jest krąg, który zakłada istnienie relacji partnerskich. Kiedy siedzimy w kręgu wszyscy jesteśmy w tej samej odległości od środka, co podkreśla, że wszyscy jesteśmy tak samo ważni, że mamy takie same prawa, ale i wspólną odpowiedzialność za to, co się w kręgu wydarzy bądź nie wydarzy. W Kręgu odkrywamy, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni, przeżywamy te same uczucia, deficyty, frustracje, tylko różnie sobie z nimi radzimy. Potrzebujemy siebie nawzajem, by mówić o tym, by nazywać to, co wydawało się nie do nazwania, by doświadczać i otwierać się na różnorodność "indywidualnych światów”.

Zanim zasiądziemy w kręgu, okadzamy się białą szałwią, by oczyścić umysł, ciało i emocje, pobudzić Mądrość i spotkać się w Kręgu z poziomu serca, a nie ról, które zajmujemy w codziennym życiu.


Trzymająca Krąg: Iwona Kacyna, terapeutka Gestalt, kulturoznawca i polonistka po UAM w Poznaniu. Od wielu lat towarzyszy kobietom i mężczyznom i wspiera w odkrywaniu i rozwijaniu osobistego potencjału, w odnajdywaniu siebie, swego miejsca w świecie, w wyrażaniu swojej prawdy i budowaniu szczerych relacji. Od 2011r. prowadzi Krąg Kobiet i Mężczyzn w PraPełni.


Podczas kręgu siedzimy na podłodze, na pufach, polecamy wygodny, swobodny strój. Na salę wchodzimy w obuwiu zmiennym. Przyjdźcie otwarci na Siebie i Innych. Można zabrać ze sobą swoje przedmioty mocy, które włożymy do Mandali oraz coś na wspólny stół.

Opłata: 10zł


Krąg odbywa się w niedzielę w godz.18.30-21.30
(bardzo prosimy o punktualność, nie ma możliwości by dołączyć po otwarciu kręgu)
Zapraszamy, nie ma potrzeby dokonywania wcześniejszych rezerwacji. Krąg odbywa się niezależnie od ilości osób.
P - OBUDŹ SWOJĄ SEKSUALNOŚĆ
-warsztat rozwojowy
dla kobietZapraszam na warsztat, w czasie którego będziecie miały okazję przyjrzeć się Waszej seksualności. Przypomnicie sobie, jak ważna jest nasza macica i popraktykujecie,
w jaki sposób można ją oczyszczać
i wzmacniać. Poprzez pracę z ciałem, ruchem, oddechem będziecie miały możliwość doświadczyć siebie w sposób sensualny, poznać sposoby podnoszenia energii życiowej i wzmacniania swoich doznań (głównie w obrębie miednicy).


Rozbudzanie Świętego Łona. Święta Kobiecość 

Awakening-grandmother Arapata
24-26.11.2017

TYLKO DLA KOBIET, KTÓRE UKOŃCZYŁY POZIOM 1 Na poziomie pierwszym pracowałyśmy nad świadomym i podświadomym poziomem naszego istnienia. Rozbudzanie Świętego Łona zabierze nas głębiej w zrozumienie rytuałów i ceremonii w codziennym życiu. Będziemy pogłębiać relację z przodkami i przodkiniami, dzięki czemu ceremonie zaczną się samoistnie wyłaniać. Z szacunkiem skorzystamy z polinezyjskich ceremonii, które nam pozwolą uwolnić żal i poczucie winy w obszarze zmysłowości i seksualności, z pełną obecnością w ciele. Na tym poziomie uzdrawianie łona sięga wielu pokoleń. Będziemy uzdrawiały „podobne do naszych” rany naszych przodkiń, tak by przestały być naszym dziedzictwem i byśmy mogły osiągnąć spełnienie i żyć w wolności.

O prowadzącej:

Arapata
, urodzona w Aotearoa w Nowej Zelandii, to potomkini zarówno linii rodu Maorysów jak i mieszkańców wyspy Samoa. Córka, siostra dziewięciorga rodzeństwa, matka sześciorga dzieci i w końcu babcia szesnaściorga wnucząt. Rozumiejąc, że musimy uzdrawiać się najpierw sami, żeby nastąpiło zbiorowe uzdrowienie i pojawiła się wyższa Świadomość w uzdrawianiu świata, w którym żyjemy i Ziemi, na której żyjemy, praca Babci Arapaty skupia się na przywracaniu Świętości seksualności i w rozpoznaniu Boskiej Natury Twórcy w nas samych. Tylko, gdy odnajdziemy w sobie samych Boską Naturę, zaakceptujemy naszą Świętą Rolę Opiekunów, którymi jesteśmy dla Matki Ziemi i będziemy żyć z nią w harmonii, zapewnimy naszym wnukom, którzy tu przyjdą po nas, zdrowszy świat, w którym będą żyć i Ziemię, na której będą żyć. Dzieląc się mądrością i tradycjami uzdrawiającymi swoich polinezyjskich przodków, Babcia Arapata zaprasza na warsztaty, wykłady i sesje na całym świecie.

http://www.arapata.org/ https://www.youtube.com/watch?v=F5WbWo-ZxwA
Warsztaty tłumaczone.

Second of three (3) 
Awakening Workshop/Seminar/Retreat continues to go deeper within ourselves to understand the importance of rituals and ceremonies in our daily lives. Deepening our ancestral connections these innate ancestral ceremonies begin to emerge.
Ceremonies and rituals that can create loving sacredness helping to nurture honest and open individual attitudes. Thereby replacing old pain blockages and shame associated with sexuality and sensuality.  

Anchoring Workshop/Seminar/Retreat reviews, enhances, deepens and solidifies tools shared in Awareness and Awakening.
Anchoring is also the workshop/seminar/ where males partners are introduced to the Sacred Sacral - Sacred Men work.
Anchoring their wisdom through ‘hands-on’ participation women then assist their partners to complete the "Awareness Workshop/Seminar/Retreat."


Awareness Workshop/Seminar/Retreat softly introduces “womb work” tools that help women to feel their true Creator/Goddess within.

Gently accepting their greatness without attaching unrealistic expectations to themselves.
Lovingly supported by our ancestors we use these tools to release pain blockages dealing with sexuality and sensuality.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW